ITP – Inspecţia Tehnică Periodică

Ești aici: Home → ITP – Inspecţia Tehnică Periodică

ITP inspecţia tehnică periodică
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 81/2000 aprobată prin legea 167/2003, modificată şi completată prin Ordonaţa de Guvern nr. 40/2005 aprobată prin legea 373/2005, vehiculele înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele specifice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prevăzute în reglementările naţionale (RNTR 1/2005) prin Inspecţia Tehnică Periodică.

La împlinirea unui termen de 15 zile de la dată expirării ITP ului sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie conform OUG nr. 189/2005 aprobată prin Legea 432/2006

Această masură a suspendării certificatului de înmatriculare nu este imediat materializtă, deţinătorul vehiculului fiind înştiinţat de către autorităţile competente. Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în czul în care deţinătorul vehiculului face dovada că la data înstituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la Asigurarea RCA si ITP.

Actele necesare efectuării ITP:
• Cartea de Identitate a autovehiculului – original (sau copie ștampilată și cu mențiunea „conform cu originalul” – numai pentru autovehiculele în leasing);
• Certificatul de înmatriculare al mașinii (talonul) – original;
• Cartea (actul) de identitate al persoanei care se prezintă cu autovehiculul – original;
• Asigurare RCA valabilă – original.

 

Tarife serviciu I.T.P. – AutoZone Aviației
Turism – 140 lei
SUV / 4×4 – 170 lei
AutoUtilitare – 170 lei
Remorcă fără sistem de frânare – 100 lei


ITP AutoZone: şos. Pipera nr 41, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021.233.16.11
E-mail: contact@tireexpert.ro